JCI Nedir?

Junior Chamber International (JCI), dünya çapında 110’dan fazla ülkede 150.000’den fazla üyesiyle faaliyet gösteren dünyanın en büyük ve en eski Sivil Toplum Kuruluşlarından birisidir.

JCI, 18-40 yaş arasındaki aktif üyelerine, kendi kişisel gelişimlerine ve toplumun pozitif değişimine katkı sağlayabilecekleri geniş bir fırsat alanı ve imkânı sunar.

‘Bireysel Gelişim’, ‘Toplumsal’, ‘Uluslararası’ ve ‘İş Dünyası’ ana başlıkları altında toplanan bu fırsat alanları, üyelerinin aktif katılımları ve hayal güçleri sayesinde sürekli gelişir ve sınırsızdır.

JCI’ın Vizyonu;

Aktif gençler için önde gelen küresel network olmak.

JCI’ın Misyonu;

Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.

JCI Tarihçesi;

 • JCI’ın başlangıcı 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaletinin St. Louis kentine kadar gider. Henry Giessenbier adlı bir genç, arkadaşları ile birlikte, dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Kulubünü kurdu. Beş yıl sonra 1915’te bu dans kulübü üyeleri Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurdular. Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da birçok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.
 • 1915 yılı 13 Ekim’de “Young Men’s Progressive Civic Association” ismi altında ilk şube kuruluşu ile resmi temeli atıldı.
 • 1916’da Junior Citizen’s (JCs) olarak yeniden yapılandı.
 • 1918 yılında dernek, St. Louis Genç Ticaret Odası olarak yapılandı
 • 1920’de Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) ismini aldı.
 • 1928’de Amerika dışındaki ilk Junior Chamber İngiltere’de kuruldu.
 • 1945 yılında 18 ülkenin delegelerinin imzaladığı anlaşma ile JCI doğdu.
 • 1947’de Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygınlaşmaya başladı.
 • 1948’de Rio de Janeiro’da uluslararası JCI ilkeleri kabul edildi.
 • 1952’de idari yapılanmaya gidilerek Daimi Sekretarya kuruldu.
 • 1952’de JCI Senato’su kuruldu.
 • 1987 yılında Türkiye JCI üyeliğine kabul edildi.
 • 2002 yılında Genel Merkez St.Louis’e taşındı.
 • 2009 yılında 115 ülkede 200.000’i aşan üye sayısına ulaşıldı.

JCI’ın Organizasyon Yapısı:

JCI, tüm dünyada Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yer almaktadır. Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır. Yerel şube organizasyonları ise şehirlerde kurulurlar ve ulusal organizasyona bağlı olarak çalışmalarını sürdürürler.

Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St.Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management-LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management-NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter-HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanuna uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında bu tüzük gereğince faaliyetlerini icra eder.

JCI’ın Dünya Görüşü:

JCI, Toplumu pozitif etkileyecek her türlü faaliyeti, evrensel görüş ve dünya barışına katkıyı destekler. JCI’ın temel ilkelerden biri bütün insanların eşit ve gelişmeye açık olduğudur.

Organizasyon, bireysel kişiliğin gelişmesi ile daha iyi bir topluma ve daha barışçıl bir dünyaya ulaşmanın mümkün olduğu hedefi ile yürümektedir.

Yaşam, iş yapmak, çalışmaktan çok daha fazlasıdır. Yaşam umursamaktır, paylaşmaktır, sevmektir, anlamaktır ve iletişimdir. JCI üyelerinin yaşama bakış açılarını geliştirerek, bireysel gelişimlerindeki eksikliklerini tamamlamalarına yardımcı olmaya gayret eder.

JCI Andı ve Değerleri:

İlk olarak 1946 yılında C. William Brownfield tarafından ortaya konan JCI andını oluşturan ifadeler tüm JCI organizasyonunda da kabul görerek o tarihten bu yana derneğin andı ve değerleri olarak varlığını sürdürmüştür.

« İnsanlar arasındaki kardeşlik, ulusların hâkimiyetini aşar »

Bu cümle özetle tüm insanların eşit olduğunu ifade eder ve insanoğlu tarafından oluşturulan tüm sınırları ortadan kaldıran bir cümledir. İnsanların ülkelerine karşı duydukları bağlılığa saygı gösterir ancak aynı zamanda insanların aslında dünya vatandaşı oldukları fikrine öncülük eder.

« Ekonomik adalet en çok hür kişilerin hür teşebbüşleri ile elde edilebilir »

Andın bu sözü, JCI üyelerinin ekonomilerini geliştirmek için, yeteneklerini özgürce kullanabileceklerine inanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Brownfield bunu şu şekilde ifade eder;  “Ekonomik gelişmenin büyük olduğu yerde, insanın düşlerini gerçekleştirmek için özgür olduğunu, daha önce hiç yapılmamış veya yapılışı ile bir şekilde kişisel bir gelecek yaratılabileceğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda özel teşebbüs aracılığı ile kendini geliştirme sistemi, dünyanın bir çok farklı yerindeki özelliklere göre adepte ettirilebilir”

« Hükümetler insanlardan çok yasalara dayanmalıdır. »

Andın bu kısmı özetle, hiç kimse yasalardan üstün olmamalı ve yasalar herkes için (kişi hangi statüde olursa olsun) aynı olmalı. Hükümetler, toplum içindeki çoğunluk tarafından kabul edilmiş kanunlar tarafından adil bir şekilde yönetilmeli ve buna bağlı olmalıdır. Yasaları değiştirme ve hükümetleri seçme gücü, hür iradeye sahip toplumun elinde olmalıdır.

« Dünyanın en büyük hazinesi insan kişiliğinde saklıdır. »

Her bireyin kendine özgü bir kişiliği vardır. Bu insanı diğer varlıklardan ayırt eden en ana özelliktir. İnsanoğlunun özgünlüğü, onu yeryüzündeki en büyük hazine kılar. Benzeri yapılamaz veya tekrarlanamaz. Brownfield bu konuda şöyle der;  “Gerçek hazine insanoğlunun kalbinde yatar. Burada insanoğluna ait keşfedilebilecek birçok şeyi bulabileceğiniz kocaman bir dünya yatmaktadır. Bu hazine, insanın yaşama süresi veya uzunluğuna ait şeyler değil, insanın yaşam kalitesine yönelik elde edebileceği başarılarıdır”

« İnsanlığa hizmet, yaşamın en güzel uğraşıdır. »

Andın bu son sözü ile tüm diğer kavramları saran bir anlatım ifade edilmektedir. Bencilce yaşanmayan bir hayat, daha derin daha dolu ve daha zengin bir yaşama doğru gider. Neşe daha kalıcı, akıldaki huzur ise daha keskindir. Dünya, böyle bir yaşantının katkılarına bakar, hayatı bu şekilde yaşayan kişileri vurgular ve bu kişi gelecekte de en büyük kazancının burda olduğunu görür.

JCI’ın Amacı ve Fırsat Alanları:

JCI, “Aktif gençler için önde gelen küresel platform olmak” vizyonu ile, “Genç lider ve girişimcilerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkıda bulunmak” misyonunu gerçekleştirmek için faaliyet göstermektedir.

Üyelerine ihtiyaç duyacakları imkânları geliştirecek fırsat alanları sunarak ve liderlik vasıflarını geliştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmalarını amaçlar.

Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutar.

JCI’ın faaliyetleri ile üyelerine aktif katılımları doğrultusunda sunduğu fırsat alanları;

Bireysel Gelişim: JCI’ın en önem verdiği alanlardan biri olan bireysel gelişim, yine JCI bünyesinde yer alan Türkiye Eğitim Enstitüsü birimi ile kurumsal bir yapıya sahiptir,  bu yapı içerisinde aynı zamanda kendi eğitimcilerini de yetiştirir. JCI kendi eğitmenleri ya da profesyonel eğitimciler tarafından sunulan periyodik eğitim seminerlerinde üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunmaktadır. Eğitimler liderlik, girişimcilik ve iş planı, toplum önünde konuşma, takım çalışması, münazara teknikleri, iletişim gibi üyelerimizin hem profesyonel hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri becerileri kazandıracak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek konuları içermektedir. Üyelerin bireysel gelişim sürecinde iki ana unsur öne çıkarılmaktadır:

“Learning by doing” (Yaparak Öğrenme) ve

“Leadership by example” (Örnek Liderlik)

JCI’da “Yaparak Öğrenme” ile üyelere kalıcı ve verimli eğitimler sunulurken, “Örnek Liderlik” ile de üyelerin aşamalı liderlik kariyer geçişlerine olanak tanıyan, gözlemle ve yaşayarak kişilik gelişimine ve kendisini yetiştirmesine olanak veren eğitim ve yönetim süreci yaşatılmaktadır.

Toplumsal Fırsatlar: Bu fırsat alanı üyeye, kendi toplumu ile birlikte kendi toplumu için çalışma şansını verir. Üye toplumun ihtiyaçlarını araştırır ve bu ihtiyaçlara göre projeler organize eder. Toplumla ve toplumun önemli üyeleri ile tanışma fırsatı daima vardır; ancak bu alandaki en değerli fırsat bir insanın kendi çevresine ve çevresindeki insanlara elle tutulur bir fayda sağlamasıdır. Üretilen toplumsal projelerde, üyeler sadece kendi toplumlarına fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bireysel gelişim seminerlerinde geliştirdikleri yeteneklerini kullanabilecekleri ideal ortamı yaratmış olurlar.

Toplumda pozitif değişimi sağlamayı kendine amaç edinmiş JCI’ın bu alandaki en güzel proje örneği; her sene ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirilen, dallarında yaptıkları çalışmalarda en başarılı genci ortaya çıkararak topluma kazandırmak ve çalışmalarını uluslarası platforma taşımak amacını güden TOYP (“On Başarılı On Genç”) organizayonudur.

Uluslararası Fırsatlar: JCI’ın üyelerine sunduğu diğer bir fırsat alanı ise dünyanın her yerinde üyelerini aynı sıcaklık ve ilgi ile karşılayacak diğer üyelere ulaşıyor olabilmesidir. Bu alan kanalıyla, JCI üyeleri dünyanın diğer yerlerinde neler olduğu konusunda bilinçlenme sağlayabilirler. Her yıl yapılan bölge konferansları ve dünya kongrelerinde ortak heyecanı paylaşan diğer binlerce JCI üyesi ile gün boyu aynı salonda eğitim alıp, geleceği tartışıp, kalıcı arkadaşlıklar kurabilme fırsatı ve iş imkânları yaratabilme imkanı bulumaktadır.

Bu fırsat alanı aynı zamanda, değişik kültür ve gelenekleri direk tecrübe etme şansı verir ve üyenin dünyadaki diğer üyeleri ve diğer insanları anlamasına yardım eder, dünya barışına katkıda bulunmasına fırsat yaratır.

İş Dünyası: JCI’ın meydana getirdiği network aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası iş fırsatları yaratmaktadır. Bu sayede üyeler arasında ticaret ve iş ortaklığı yapılabilmektedir. Üyelerimizin yurt dışında veya içinde var olan iş ağlarını kullanarak, pazar arayışları, iş olanakları yaratma arzuları derneğin sunduğu verimli bağlantılarla daha geniş çaplı ve güvenilir standartlarda gelişmektedir.

İş dünyası fırsat alanı, işlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için yürütülecek projelerle JCI’a toplum ekonomisini destekleme şansını da vermiş olur. Ayrıca, JCI’ın Ticaret ve Sanayi Odaları ve bunların dışında yer alan iş çevreleri, başarılarıyla tanınmış iş adamları ile yakın iletişimi sayesinde iş dünyasından değerli konukların tecrübe ve başarıya giden yoldaki deneyimlerini üyelerle paylaşabileceği eğitim ortamları ve toplantılar organize edilmektedir.

İşbirliği İçerisinde Olduğu Diğer Örgütler

JCI’ın birçok uluslararası dernek ile işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (UN), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası İktisadi ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC) bu kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Tanınmış JCI Üyeleri

Geçmişte aktif JCI üyesi olup profesyonel yaşamlarında başarılı olan bazı üyelerimizin isimleri ve kariyerleri;

 •        Taro Aso (Japonya Başbakanı)
 •        Jacques Chirac (Fransa Cumhurbaşkanı),
 •        Valerie Giscard D’Estaing (Fransa Cumhurbaşkanı),
 •        Willy de Clerk (AT Komisyon Başkanı),
 •        Gerald Ford (ABD Başkanı),
 •        Lyndon B.Johnson (ABD Başkanı),
 •        Yasuhiro Nakasone (Japon Başbakanı),
 •        Paul Schulter (Danimarka Başbakanı),
 •        Larry Holmes (Ağır Siklet Boks Şampiyonu),
 •        Kim Snato (1980 Dünya Güzeli),
 •        Richard Nixon (ABD Başkanı)
 •        Kofi Annan (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri)
 •        Prens Albert (Monaco Prensi)
 •        Shu-Bian Chen (Taivan Başkanı)
 •        Joseph Estrada (Filipinler Devlet Başkanı)
 •        Paul Schulter (Danimarka Başbakanı)
 •        Hugo Banzer (Bolivya Başkanı)

Kurumsal Sembol ve Logo

Logomuzda yer alan kalkan sembolü “koruyan ve savunan kişi“ yi temsil etmektedir. Aktif vatandaşlar olarak, JCI üyelerinin kendi toplumlarını ve dünya toplumlarını koruyan ve kollayan kişiler olması beklenmektedir.

Kalkanın içinde yer alan dünya sembolü, Kuzey Kutbunun merkezde yer aldığı bir dünya haritasıdır. Bu sembol aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin logosunda kullanılan sembolün tamamen aynısıdır. Birleşmiş Milletler bünyesinde özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum örgütü olarak JCI’ın bu sembolü kendi logosu içerisinde kullanmasına izin verilmiştir.